Back to top

Learning card

Elämäjulkaiseminen internetissä

Kuvaus

Tämä harjoitus auttaa oppilaita ymmärtämään elämäjulkaisemisen konseptia, eli oman elämän jakamista vlog-videoiden ja blogien kautta. Kirjoittamalla käsikirjoituksen vlogien sisällöstä ja arvioimalla sitä, oppilaat pystyvät heijastamaan sitä, mitä jaetaan ja miksi niin tehdään.

Tag
 • Blog
 • Social Media
 • Video
 • Youtube
Skills

SISÄLLÖNHALLINTA

 • Sisällön levityksen ja jakamisen hallinta

HENKILÖKOHTAINEN HALLINTA

 • Oman identiteetin hallinta

SOSIAALINEN HALLINTA

 • Sosiaaliseen mediaan osallistuminen

IDEOLOGIA JA ETIIKKA

 • Tunnistaminen ja kuvailu
 • Arviointi ja pohtiminen
 • Toteuttaminen ja soveltaminen

RISKIEN VÄLTTÄMINEN

 • Tunnistaminen ja kuvailu
 • Arviointi ja pohtiminen
 • Toteuttaminen
Learning areas
 • Learning Support Teacher
 • Professional Competences
 • Religion and Ethics
 • Social Sciences
 • Technologies
Card language
 • englanti
 • espanja
 • italia
 • suomi

Rakenne

Sessions
1
Duration
50’ (Vaihteleva)*
Number of participants
10-30
Age
 • 10-13
 • 14-16
 • 17-18
Materials
 • Kirjoitustarvikkeet
 • Älypuhelin tai videokamera
 • Internet

Process

Key questions
 • Millaista palautetta vlogaaja/blogaaja haluaisi?
 • Mitä asioita vlogaaja/blogaaja pitää niin tärkeinä, että ne on esitettävä videolla?
Kehitys

Muutamaa päivää ennen oppituntia, opettaja pyytää oppilaita katsomaan kotona muutaman vlog-videon ja pohtimaan omia suosikki-vlogaajiaan/blogaajiaan/tubettajiaan.

Opettaja näyttää luokalle yhden lyhyen vlog-videon keskustelun aloittamiseksi. Tämän jälkeen oppilaat jaetaan 2-4 hengen ryhmiin seuraavaa vaihetta varten. (10’)

Jokainen ryhmä esittää toisilleen valitsemiaan videoita ja keskustelevat lyhyesti niiden sisällöstä. Jokainen ryhmä valitsee yhden videon seuraava vaihetta varten. (10’).

Jokainen ryhmän jäsen kirjoittaa lyhyen käsikirjoituksen videosta. Tämä ei vaadi mitään erityistä - tarkoitus on kirjoittaa ylös mitä tahansa, mitä oppilas huomaa videossa annetun ajan sisällä.

(10’).

Kirjoittamisen jälkeen ryhmä esittelee kirjoituksensa toisilleen. Millaisia yhtäläisyyksiä tai eriäväisyyksiä kirjoituksista löytyy? Kiinnittivätkö kaikki huomiota samaan asiaan? Kuinka hyvin video on esitettynä kirjoituksessa ja onko sisältö sama?

(10’).

Opettaja pitää harjoituksesta päättävän keskustelun. (10’).

Evaluation

Loppukeskustelussa opettajan olisi hyvä antaa esimerkkejä mahdollisista ongelmista elämäjakamiseen liittyen. On myös hyödyllistä käydä keskustelua oppilaiden omista näkökulmista asiaan liittyen.

References for professors
 • Internet Life-Publishing in Practices, Narratives and Interpretations (Sari Ostman): Internet Life-Publishing in Practices, Narratives and Interpretations (Sari Ostman): https://goo.gl/CZTwCz

Tekijä

Tero Kerttula. University of Jyväskylä, tero.t.kerttula@student.jyu.fi

 • Blog
 • Social Media
 • Video
 • Youtube